Meistä

Ovaro lyhyesti

Ovaro lyhyesti

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on suomalaisiin asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava pörssiyhtiö, jolla on lähes 5 000 osakkeenomistajaa. Ovaro omistaa, kehittää, vuokraa, ostaa, myy ja rakennuttaa asuntoja, sekä kaupallisia ja julkisia kiinteistöjä. Ydintoimintaamme on jatkuva kiinteistö- ja aluekehittäminen. Kuuntelemme asiakkaita ja teemme heille sopivia asuntoja hyvällä sijainnilla ja sujuvilla palveluilla. Haluamme olla asukkaiden apuna ja tarjota laadukkaita ja kohtuuhintaisia asuntoja sekä toimitiloja. Tavoitteemme on luoda omistajille arvoa olemalla aktiivinen ja osaava kiinteistökehittäjä.

Haluamme olla mukana kaupunkiseutujen kasvussa ja kehityksessä niin rakennuttajana kuin omistajana. Lähiaikojen tavoitteisiin kuuluu uusien kiinteistöhankkeiden käynnistäminen, mutta myös nykyisen jo olemassa olevan kiinteistökannan aktiivinen kehittäminen ja vuokrausasteen kasvattaminen. Yhtiö on uusinut rahoitusrakennettaan, joka mahdollistaa uusien kiinteistökehityshankkeiden toteuttamisen. Ovaro tarkastelee aktiivisesti omistuksiaan ja luopuu tarvittaessa kohteista, joilla ei ole riittävästi tuottopotentiaalia. Tulevaisuudessa pyrimme kasvamaan yliopistokaupungeissa erityisesti Helsingissä, Uudellamaalla, Jyväskylässä ja Tampereella.

Kiinteistökehitys

Perustimme kiinteistökehitystoimintaamme varten vuonna 2021 tytäryhtiö Ovaro Kiinteistökehitys Oy:n, jonka toimesta toteutamme perustajarakennuttamista. Tähän liittyy kiinteistökehityskohteiden ja tonttien hankinta, kehittäminen, rakennuttaminen ja asuntojen myynti. Tytäryhtiön alle olemme rakentaneet viime vuosina yli 300 asunnon rakennuttamisen mahdollistavan hankesalkun. Olennaista osaa kiinteistökehityksessä näyttelee myös yhteisyritysten (Ovaron omistusosuus 1/3) kautta toteutettava Kukkulan aluekehityshanke, jonka arvioimme mahdollistavan seuraavan 10–15 vuoden aikana noin 300 miljoonan euron rakentamisvolyymin.

Liiketoiminnan painopisteen siirto perustajarakennuttamiseen ja kiinteistökehitykseen mahdollistaa Ovarolle suuremman arvonlisän saavuttamisen kuin pelkässä osta- ja pidä-vuokraustoiminnassa.

Vuokraustoiminta

Olemme viime vuosina siirtäneet kiinteistöomistuksiemme painopistettä yhä vahvemmin asunnoista toimitilasijoituksiin ja tänä päivänä noin puolet omistuksistamme muodostuu käyvillä arvoilla mitattuna toimitiloista.

Omissa tasesijoituksissa keskitymme erityisesti sijoituksiin, jotka tarjoavat kehityspotentiaalia kohteen vuokrausasteen ja kohteen tuottokyvyn parantamisen kautta tai esimerkiksi kaavoituksen kautta syntyvän lisärakennusoikeuden hyödyntämisen avulla.

Ovaro sijoituskohteena

Tutustu Ovaroon sijoituskohteena

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmämme jäseniin