Sijoittajat

Osaketieto

Osaketieto

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeet on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Yhtiön oma pääoma 31.12.2022 oli 44 774 tuhatta euroa, ja se jakaantui 8 600 000 osakkeeseen. Yhtiön osakepääoma on 24 000 tuhatta euroa.

Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia.