Hallinnointi

Johtoryhmä

Ovaron toimitusjohtaja johtaa yhtiön operatiivista toimintaa hallituksen vahvistaman strategian sekä sen kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa tehtävästään yhtiön hallitus.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä päätöksenteossa. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla laittaa käytäntöön hallituksen tekemät päätökset. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii toimitusjohtajan avustavana elimenä.

Tietoa Ovaron johdon osakeomistuksista löydät tältä sivulta.

Johtoryhmän jäsenet

Marko Huttunen, s. 1972

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja 1.2.2020 alkaen
KTM

Tausta add

Aikaisemmin Marko Huttunen on toiminut Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan konsernin toimitusjohtajana (2013-2019). JYY-konserni harjoittaa sijoitus- ja liiketoimintaa, kehittää kiinteistöjä ja omistaa yli 1600 asuinhuoneistoa ja toimitilakiinteistöjä. Ennen tätä hän oli NCC Rakennuksessa hankekehityspäällikkönä ja kiinteistösijoitusyhtiö Jykian palveluksessa. Lisäksi hän on Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen jäsen ja liikenne- ja aluerakennevaliokunnan puheenjohtaja sekä RAKLIn sijoittaminen -johtoryhmän jäsen.

Marko Kaarto, s. 1977

Kiinteistökehitysjohtaja
Johtoryhmän jäsen 1.8.2021 alkean
Liikuntatieteiden maisteri

Tausta add

Aikaisemmin Kaarto on työskennellyt Suomen Asuntoneuvojissa sekä asiakkuusjohtajana että sijoituksissa ja transaktioissa. (2017-2021). Tätä ennen hän työskenteli yrittäjänä asunto- ja kiinteistösijoittamisen parissa (2010-). Hän on kirjoittanut kaksi kirjaa asuntosijoittamiseen liittyen ja hän toimii Suomen Vuokranantajat ry:n hallituksessa.

Hanna Äijälä, s. 1964

Talouspäällikkö
Johtoryhmän jäsen 15.5.2023 alkaen
KTM

Tausta add

Aikaisemmin Äijälä oli Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n talouspäällikkönä (2007-2023). Tätä ennen hän oli Talentum Oyj:n palveluksessa (2003-2007) ja sitä ennen Etola-yhtiöiden (2001-2003) ja Exide Oy:n (1991-2001) palveluksessa.

Johdon omistukset

Katso johdon omistukset

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin