Hallinnointi

Tilintarkastus

Ovaron yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on valittava yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinainen tilintarkastaja on keskuskauppakamarin hyväksymä tilitarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksessa 13.4.2023 valittiin yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Taneli Mustonen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.