Osaketieto

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun osuus saavuttaa, ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.

Liputusilmoitukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen hanna.aijala@ovaro.fi.

Ovaro on vastaanottanut seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaiset liputusilmoitukset: