Sijoituskohteena

Avainluvut

Avainluvut

Keskeiset tunnusluvut

2023 2022 2021 2020 2019 2018
Liikevaihto, t€ 5 603 5 439 8 171 9 677 10 966 12 813
Nettotuotto, t€ 2 683 2 506 4 333 5 330 6 210 7 417
Katsauskauden tulos, t€ 2 588 448 -13 124 -11 501 -6 377 -14 685
Tulos / osake, laimentamaton € 0,30 0,05 -1,44 -1,24 -0,68 -1,53
Taseen loppusumma M€ 63,5 19,9 %
59,3 116,2 159,9 183,2
Rahavarat, M€ 6,4 8,6 10,1 4,9 9,4 3,6

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

2023 2022 2021 2020 2019 2018
Operatiivinen tulos (EPRA), t€ 919 1 030 -807 216 541 1 354
EPRA-tulos/osake, € 0,11 0,12 0,09 0,02 0,06 0,14
Nettovarallisuus/osake (EPRA) € 5,3 4,9 4,8 6,29 7,84 8,55