Sijoituskohteena

Ovaro sijoituskohteena

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on suomalaisiin toimitiloihin ja asuntoihin sijoittava pörssiyhtiö, jolla on lähes 5 000 osakkeenomistajaa. Haluamme olla asukkaiden apuna ja tarjota laadukkaita ja kohtuuhintaisia toimitiloja ja asuntoja. Tavoitteemme on luoda omistajille arvoa olemalla aktiivinen ja osaava kiinteistökehittäjä.

Haluamme olla mukana kaupunkiseutujen kasvussa ja kehityksessä niin rakennuttajana kuin omistajana. Lähiaikojen tavoitteisiin kuuluu uusien kiinteistöhankkeiden käynnistäminen, mutta myös nykyisen jo olemassa olevan kiinteistökannan aktiivinen kehittäminen ja vuokrausasteen kasvattaminen. Olemme uusineet rahoitusrakenteemme, joka mahdollistaa uusien kiinteistökehityshankkeiden toteuttamisen. Tarkastelemme aktiivisesti omistuksiamme ja luovumme tarvittaessa kohteista, joilla ei ole riittävästi tuottopotentiaalia. Tulevaisuudessa pyrimme kasvamaan yliopistokaupungeissa erityisesti Helsingissä, Uudellamaalla, Jyväskylässä ja Tampereella.

Miksi sijoittaa Ovaroon?

1. Parantunut taseasema mahdollistaa uudet sijoitukset ja kiinteistökehityksen

Taseasemamme on vahva ja kassatilanteemme antaa liikkumatilaa kiinteistökehityshankkeiden käynnistämiselle. Pyrimme myös aktiivisesti vapauttamaan pääomia jäljellä olevasta vanhasta asuntokannasta parempituottoisiin kiinteistökehityshankkeisiin tai uusiin kiinteistösijoituksiin.

2. Asuntokehityshankkeiden ja Kukkulahankkeen tarjoama kehityspotentiaali

Ovaro on siirtynyt viime vuosina yhä vahvemmin kiinteistökehitykseen, ja yhtiö on rakentanut itselleen perustajarakennuttamiseen tähtäävän, yli 300 asunnon hankekannan. Kiinteistökehityksessä Ovarolle merkittävää roolia näyttelee tulevina vuosina myös Jyväskylässä sijaitseva ns. Kukkula-hanke, joka toteutetaan yhteisyritysten kautta (Ovaron omistusosuus 1/3).

Hanke pitää sisällään noin 17.600 m² suuruisen kiinteistökokonaisuuden, joka takaisinvuokrattiin hyvinvointialueelle pitkällä 20 vuoden pääomavuokrasopimuksella. Lisäksi hankekokonaisuuteen sisältyy myös säilytettäviä sekä purettavia kiinteistöjä ja merkittävä aluerakennuskokonaisuus, jolle kaavaillaan alustavasti noin 100 000 kem2 pääosin asuntorakentamista. Noin 10–15 vuoden horisontille ajoittuvan rakentamisen kokonaisvolyymin arvioidaan nousevan noin 300 miljoonaan euroon.

3. Vuokraustoiminnan ja kiinteistökehityksen strateginen yhdistelmä parantaa liiketoiminnan tuottavuutta

Strategisesti valitulla yhdistelmällä omistettuja kiinteistöjä ja kiinteistökehitystä haetaan pidemmällä aikavälillä paranevaa oman pääoman tuottoa ja ennustettavuutta. Omistetut kiinteistöt ja vuokraustoiminta tuovat liiketoimintaan ennustettavuutta. Kiinteistökehitys parantaa puolestaan pääoman tuottoastetta ja kiertonopeutta.

Olemme viime vuosina irtautuneet menestyksekkäästi strategiaan sopimattomasta ja heikosti tuottaneesta asuntokannasta. Tämä on vahvistanut yhtiön tasemaa ja mahdollistanut liiketoiminnan painopisteen siirtämisen paremmin tuottaviin kiinteistösijoituksiin ja kiinteistökehityshankkeisiin. Kiinteistömyyntien johdosta kiinteät hallintokulumme ovat myös keventyneet ja pyrimme jatkuvasti parantamaan operatiivista tehokkuuttamme.

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme

Avainluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme