Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiiriä koskevissa asioissa Ovaro Kiinteistösijoitus noudattaa sovellettavan lainsäädännön lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n antamaa sisäpiiriohjetta sekä Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n hallituksen vahvistamaa omaa sisäpiiriohjetta.

Kaupankäyntirajoite Ovaro Kiinteistösijoituksen osakkeella

Ovaro Kiinteistösijoitus noudattaa MAR-asetuksen ja Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. Sisäpiiriohjetta sovelletaan Ovaro Kiinteistösijoituksen johtotehtävissä toimiviin henkilöihin sekä kaikkiin niihin henkilöihin, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Lisäksi ohjetta sovelletaan muutoin Ovaro Kiinteistösijoituksen puolesta tai lukuun toimiviin, kun heillä on pääsy sisäpiiritietoon.
Pysyvään sisäpiiriin kuuluvat Ovaro Kiinteistösijoituksen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä tilintarkastaja eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla 30 päivän aikana ennen osavuosikatsauksen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja muun taloudellisen raportin julkistamista (hiljainen jakso). Sama 30 vuorokauden aika on myös ns. hiljainen jakso, jonka aikana yhtiö ei kommentoi omaa tai markkinan kehitystä julkisesti. Pysyvään sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden on ajoitettava kaupanteko yhtiön arvopapereilla ajankohtaan, jolloin markkinoilla on saatavilla kattavat tiedot kyseisten arvopapereiden arvoon vaikuttavista seikoista ja luvuista.

Kaupankäyntirajoitus päättyy osavuosikatsauksen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja muun taloudellisen raportin julkistamishetkeen.

Yhtiö laatii hankekohtaisen sisäpiiriluettelon hankkeille, jotka sisältävät sisäpiiritietoa. Luetteloon merkittäville annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta.

Johdon kaupankäynti

Ovaro Kiinteistösijoitus julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet, kun liiketoimien kokonaismäärä vuoden aikana saavuttaa 5 000 euron kynnysarvon (netottamatta) MARin määräysten mukaisesti. Johtotehtävissä toimivilla henkilöillä tarkoitetaan yksinomaan Ovaro Kiinteistösijoituksen hallituksen ja johtoryhmän jäseniä.

Johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriin kuuluva ilmoittaa kaikki omaan lukuun tekemänsä liiketoimet yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteutuksesta. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimia koskevat ilmoitukset julkaistaan pörssitiedotteella viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Ovaro Kiinteistösijoituksen sisäpiirirekisterit

Ovaro Kiinteistösijoitus ylläpitää kulloinkin Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia luetteloita ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä (hallituksen jäsenet ja johtoryhmä) samoin kuin yhtiön ulkopuolisista henkilöistä, jotka työskentelevät yhtiölle ja joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon. Lisäksi Ovaro Kiinteistösijoitus ylläpitää hankekohtaista sisäpiirirekisteriä henkilöistä, joille yhtiö luovuttaa hankkeeseen liittyvää sisäpiirintietoa.

Sisäpiiriasioiden hallinta

Ovaro Kiinteistösijoituksen sisäpiirivastaavana toimii toimitusjohtaja. Ovaro Kiinteistösijoituksen sisäpiirirekistereistä vastuullinen on talouspäällikkö ja varahenkilönä on vuokrauksesta vastaava johtaja.

Ovaro Kiinteistösijoituksen sisäpiiriohje jaetaan kaikille sisäpiiriläisille ja se on lisäksi nähtävissä yhtiön kotisivuilla. Ovaro Kiinteistösijoitus valvoo yhtiön pysyvien sisäpiiriläisten kaupankäyntiä ja tarkistaa heidän perustietonsa kerran vuodessa.

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta, joka löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Johdon liiketoimet

Katso johdon liiketoimista julkaistuja tiedotteita

Osakkeenomistajat

Tutustu suurimpien osakkeenomistajiemme listaan