Sijoituskohteena

Strategia

Strategia

Ovaron liiketoiminta perustuu osta-kehitä-myy -liiketoimintamalliin. Yhtiön keskeiset ansaintakeinot ovat sijoituskiinteistöjen vuokratuotot, myyntivoitot ja kiinteistökehitystoiminnan katteet. Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n omistamien kiinteistöjen hankekehitys ja rakennuttaminen ovat strategiakauden tärkeitä painopistealueita.

Strategiajakson 2024-2027 keskeiset tavoitteet:

  • Osta-kehitä-myy -liiketoimintamalli vakiinnuttaminen
  • Oman pääoman vuosittainen tuotto yli 10 %
  • Omavaraisuusaste vähintään 40 %.

Strategiajakson 2021–2023 keskeiset tavoitteet add

  • Operatiivinen tuloksen merkittävä paraneminen
  • Tuottojen saaminen vuokrausliiketoiminnan lisäksi myös kiinteistöjen kehityshankkeista.
  • Vuokrasalkun neliöpohjainen vuokrausaste vähintään 95 %
  • Heikon tuottopotentiaalin kiinteistöomaisuuden myynti
  • Rahoituksen uudelleenjärjestäminen
  • Omavaraisuusaste välillä 45–55 %
  • Ovaron asiakastyytyväisyyden parantaminen.

Näkymät ja ohjeistus

Tutustu tilikauden ohjeistukseen

Ennusteet ja analyysit

Tutustu meistä tehtyyn osakeanalyysiin