Sijoituskohteena

Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnassa. Liiketointamme voi jakaa kahteen osa-alueeseen: kiinteistökehitys ja vuokraustoiminta. Strategisena tavoitteenamme on siirtää liiketoimintamme painopistettä vuokraustoiminnasta kiinteistökehitykseen. Vuokraustoiminta on kuitenkin edelleen olennainen osa liiketoimintaamme ja vuokraustoiminnassa olemme siirtäneet yhä vahvemmin fokustamme toimitilasijoituksiin.

Kiinteistökehitys

Perustimme kiinteistökehitystoimintaamme varten vuonna 2021 tytäryhtiö Ovaro Kiinteistökehitys Oy:n, jonka toimesta toteutamme perustajarakennuttamista. Tähän liittyy kiinteistökehityskohteiden ja tonttien hankinta, kehittäminen, rakennuttaminen ja asuntojen myynti. Tytäryhtiön alle olemme rakentaneet viime vuosina yli 300 asunnon rakennuttamisen mahdollistavan hankesalkun. Olennaista osaa kiinteistökehityksessä näyttelee myös yhteisyritysten (Ovaron omistusosuus 1/3) kautta toteutettava Kukkulan aluekehityshanke, jonka arvioimme mahdollistavan seuraavan 10–15 vuoden aikana noin 300 miljoonan euron rakentamisvolyymin.

Liiketoiminnan painopisteen siirto perustajarakennuttamiseen ja kiinteistökehitykseen mahdollistaa Ovarolle suuremman arvonlisän saavuttamisen kuin pelkässä osta- ja pidä-vuokraustoiminnassa.

Vuokraustoiminta

Olemme viime vuosina siirtäneet kiinteistöomistuksiemme painopistettä yhä vahvemmin asunnoista toimitilasijoituksiin ja tänä päivänä noin puolet omistuksistamme muodostuu käyvillä arvoilla mitattuna toimitiloista.

Omissa tasesijoituksissa keskitymme erityisesti sijoituksiin, jotka tarjoavat kehityspotentiaalia kohteen vuokrausasteen ja kohteen tuottokyvyn parantamisen kautta tai esimerkiksi kaavoituksen kautta syntyvän lisärakennusoikeuden hyödyntämisen avulla.

Näkymät ja ohjeistus

Tutustu tilikauden ohjeistukseen

Ennusteet ja analyysit

Tutustu meistä tehtyyn osakeanalyysiin