Ovaro ostaa yrityskaupalla Jyväskylän Kukkulan kiinteistö- ja aluekehityshankkeet

Julkaisupäivä: 25.06.2024

Luokka: Sisäpiiritieto

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Sisäpiiritieto

25.06.2024 klo 18.00

Ovaro ostaa yrityskaupalla Jyväskylän Kukkulan kiinteistö- ja aluekehityshankkeet

Ovaro on ostanut 25.6.2024 toteutetulla kaupalla Investors House Oyj:ltä 1/3 Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n (”JKK”) osakekannasta sekä solminut Royal House Oy:n kanssa esisopimuksen 1/3 JKK:n osakekannan ostamisesta. Esisopimuksen mukainen kauppa tehdään, kun Ovaro saa järjesteltyä kaupan rahoituksen ja kuitenkin viimeistään 31.12.2024.

Kauppahinta Investors House Oyj:ltä tänään ostetusta osuudesta on 5.000.000 euroa ja esisopimuksen mukainen kauppahinta Royal House Oy:ltä ostettavasta osuudesta on 5.000.000 euroa. Lisäksi Ovaro huolehtii JKK:n yhteismäärältään noin 6.000.000 euron pääomalainojen takaisinmaksut Investors Houselle ja Royal Houselle vuoden 2024 loppuun mennessä.

Ovaro omistaa entuudestaan 1/3 JKK:n osakekannasta, joten nyt toteutetun kaupan ja myöhemmin esisopimuksen mukaisesti toteutettavan kaupan jälkeen Ovaro omistaa JKK:n kokonaisuudessaan.

JKK:n omistaa Jyväskylän Kukkulalla sijaitsevan noin 23.000 m2:n rakennuskannan maa-alueineen sekä myöhemmin hankittavan nk. Kukkulan III-vaiheeseen liittyvät kaavoitettavat maa-alueet. JKK on parhaillaan kaavoittamassa alueelle noin 80.000-90.000 k-m2 uutta rakennusoikeutta pääasiassa asumisen käyttötarkoikseen.

Lisäksi Ovaron 100%:een omistukseen siirtyy hankekehitys- ja rakennuttamistoiminta sekä Kukkulalla että muualla Suomessa, eli liiketoiminnan, jota oli kaavailtu yhteisen 3* 1/3 omistetun rakennuttamisyhtiön toiminnaksi. Hankekehitys- ja rakennuttamistoiminta organisoidaan Ovaron perustamaan tytäryhtiöön.

Kauppaan ei kuulu Äänekoskella sijaitseva entinen Sisä-Suomen sairaalakiinteistö. Kiinteistön omistava K Oy Suolahden Sairaala siirtyy yhden euron kauppahinnalla Ovaron, Investors Housen ja Royal Housen suoraan 3 * 1/3 omistukseen.

JKK kaupan lisäksi Ovaro omistaa Kukkulalla 1/3 osuuden Apitare Oy:stä (Kukkulan I-vaihe). Vaihe I käsittää noin 17.603 m2:n kiinteistön, joka on vuokrattu nk. triple-net sopimuksella Keski-Suomen Hyvinvointialueelle vuoden 2041 loppuun saakka.

Kyse on kaupan ja esisopimuksen osalta lähipiiriliiketoimista. Päätöksen kaupasta ja esisopimuksesta tekivät esteettömät hallituksen jäsenet eivätkä jäävit hallituksen jäsenet osallistuneet kaupasta ja esisopimuksesta päättämiseen.

JKK:n kauppa on luonteeltaan yrityskauppa, ja sellaisena Ovaro arvioi kaupan tulosvaikutuksen neutraaliksi vuonna 2024.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n hankinta toteuttaa Ovaron osta-kehitä-myy strategiaa. Samalla yhtiö siirtyy yhä vahvemmin kiinteistö- ja hankekehitykseen. Jyväskylän Kukkulan aluekehityshanke tarjoaa pitkäaikaisen investointiputken uudiskohteiden rakennuttamiseen vetovoimaisella sijainnilla. Samalla Ovaro organisoi hankekehitys- ja rakennuttamistoimintojaan perustamaansa tytäryhtiöön ja hakee kasvua myös muualla Suomessa.

Lisätiedot:

Marko Huttunen, puh. 050-329 2563, marko.huttunen@ovaro.fi

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet