Kukkula-hankkeen sopimuskokonaisuuden muutoksista neuvottelutulos

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Luokka: Sisäpiiritieto

Julkaisuajankohta: 19.1.2023 klo 15.30


Kukkula-hankkeen sopimuskokonaisuuden muutoksista neuvottelutulos

Ovaro Kiinteistösijoituksen, Investors Housen ja Royal Housen tasaosuuksin omistamat yhteisyritykset Apitare Oy ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy ovat saavuttaneet Keski-Suomen Hyvinvointialueen kanssa neuvottelutuloksen muutoksista 11.10.2021 allekirjoitettuun ja tiedotettuun silloisen Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa solmittuun sopimukseen.

Hyvinvointialue, Apitare Oy ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy käsittelevät H1 2023 aikana muutokset omissa päättävissä elimissään.


Neuvottelutuloksen keskeiset muutokset ovat seuraavat:

Samalla kun Hyvinvointialue vahvistaa Apitare Oy:n 2021 hankkiman ja sille takaisinvuokratun 17.603 m2 laajuisen kiinteistön 20 vuoden mittaisen vuokrasopimuksen, saa Hyvinvointialue option ostaa kiinteistö vuokrakauden jälkeen takaisin. Lisäksi hyvinvointialueella on mahdollisuus ottaa vuokrasopimusajaksi peruskorjausvastuut itselleen erillisen pts-suunnitelman perusteella. Takaisinhankinta voi option perusteella tapahtua vuokrakauden jälkeen vuonna 2041 hintaan, joka on 20 M€ kuluttajahintaindeksillä korotettuna käyttäen lähtökohtana joulukuun 2021 indeksiä.

Alkuperäisen sopimuksen kohteena olevalta alueelta jää Hyvinvointialueen omistukseen erikseen sovittu maa-alue, jolle se voi kaavoittaa 20.000 kem2 rakentamista mahdollisia tulevia tarpeitaan varten. Toisaalta Jyväskylän Kukkulan Kehitys saa noin puoli vuotta maksuaikaa vaiheen 2 hankintaa varten.

Kaikilta muilta olennaisilta osin 11.10.2021 allekirjoitettu ja tiedotettu sopimus olisi voimassa entisin ehdoin.

Sopimuskokonaisuuden vaiheessa 1 Apitare on hankkinut silloiselta Keski-Suomen Sairaanhoitopiiriltä noin 17.600 m2 suuruisen kiinteistökokonaisuuden, sekä solminut Sairaanhoitopiirin kanssa pääomavuokrasopimuksen tilojen vuokraamisesta. Kiinteistökaupan kohteena olevan kiinteistökokonaisuuden nettotuotto vuonna 2022 oli noin 3,1 M€.

Vaihe 2 ja 3 muodostuvat Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy solmimasta kahdesta esisopimuksesta, jotka koskevat Kukkula-alueen suojeltavia ja purettavia rakennuksia, sekä kehitettäviä maa-alueita. Esisopimukset ovat ehdollisia sille, että Hyvinvointialue vahvistaa edellä kuvatun vuokrasopimuksen. Kokonaisuuteen sisältyy myös Äänekoskella oleva Sisä-Suomen sairaala-alue.

Tehdystä kiinteistökaupasta ja esisopimuksista muodostuvien kauppojen kauppahinta on 46 M€, joka jakaantuu kolmeen osaan arviolta vuosille 2021–2024. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2021 loppuun mennessä toteutettavalla kiinteistökaupalla hankitun takaisinvuokrattavan osuuden kauppahinta oli noin 24,6 M€ ja esisopimusten yhteensä noin 21,4 M€.

Apitare ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys rahoittavat kaupat osin omistajien varoin ja osin pankkirahoituksella.

Jyväskylä on vetovoimainen kasvukeskus ja yliopistokaupunki. Keskustan tuntumassa sijaitseva Kukkula-alue on tänään uuden Nova-sairaalan myötä 3.000 hengen työpaikkakeskittymä ja korkean osaamisen alue, joka hoitaa keskisuomalaisia ihmisiä.

Kukkula-hanke edustaa laajamittaista kaupunkikehitystä, jonka tuloksena syntyy uusi kaupunginosa työpaikkoineen ja monipuolisine asumismahdollisuuksineen. Kehitystyön myötä alueelle arvioidaan 2020- ja 2030-luvuilla syntyvän huomattavasti lisää työpaikkoja, palveluja sekä asuinalue lähes 3000:lle ihmiselle. Rakentamisen volyymi riippuu kaavoitusratkaisuista. Alustava arvio volyymistä seuraavan 10–15 vuoden aikana on noin 250–300 M€.


Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Olen tyytyväinen Keski-Suomen Hyvinvointialueen kanssa saavutettuun neuvottelutulokseen sopimusmuutoksista. Toteutuessaan Jyväskylän Kukkula-alueesta syntyy uusi vetovoimainen kaupunginosa, jossa yhdistyy sekä monipuolinen asuminen että työpaikat. Jyväskylä on kasvava ja kansainvälisesti arvotettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki.”

Jyväskylä 19.1.2023


Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050-3292563

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet,  www.ovaro.fi