Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: Keski-Suomen aluevaltuusto hyväksyi Kukkula-hankkeen sopimusmuutokset

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Pörssitiedote 9.5.2023 klo 17:30


Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: Keski-Suomen aluevaltuusto hyväksyi Kukkula-hankkeen sopimusmuutokset

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt sopimusmuutokset Ovaron Kiinteistösijoitus Oyj:n, Investors House Oyj:n ja Royal House Oy:n tasaosuuksin omistamien yhteisyritysten Apitare Oy ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy sekä Keski-Suomen Hyvinvointialueen välillä. Keskeiset muutokset 11.10.2021 allekirjoitettuun ja tiedotettuun silloisen Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa solmittuun sopimukseen ovat seuraavat:

Samalla kun Hyvinvointialue vahvistaa Apitaren 2021 hankkiman ja sille takaisinvuokratun 17.603 m2 laajuisen kiinteistön 20 vuoden mittaisen vuokrasopimuksen saa se option ostaa kiinteistön vuokrakauden jälkeen takaisin sekä ottaa vuokrasopimusajaksi peruskorjausvastuut itselleen erillisen pts-suunnitelman perusteella. Takaisinhankinta voi option perusteella tapahtua vuokrakauden jälkeen vuonna 2041 hintaan, joka on 20 M€ kuluttajahintaindeksillä korotettuna käyttäen lähtökohtana joulukuun 2021 indeksiä.

Alkuperäisen sopimuksen kohteena olevalta alueelta jää Hyvinvointialueen omistukseen erikseen sovittu maa-alue, jolle se voi kaavoittaa arviolta noin 20.000 kem2 rakentamista mahdollisia tulevia tarpeitaan varten. Toisaalta Jyväskylän Kukkulan Kehitys saa noin puoli vuotta maksuaikaa vaiheen 2 hankintaa varten.

Kaikilta muilta olennaisilta osin 11.10.2021 allekirjoitettu ja tiedotettu sopimus olisi voimassa entisin ehdoin.

Sopimuskokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa Apitare Oy hankki silloiselta Keski-Suomen Sairaanhoitopiiriltä noin 17.600 m2 suuruisen kiinteistökokonaisuuden sekä solmi Sairaanhoitopiirin kanssa pääomavuokrasopimuksen tilojen vuokraamisesta. Kiinteistökaupan kohteena olevan kiinteistökokonaisuuden arvioitu nettotuotto vuonna 2023 on noin 3,4 M€.

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi, että vaiheen 2 ja 3 osalta voidaan edetä päätösten lainvoiman jälkeen osin 2023 aikana ja osin kaavoituksen edetessä. Kokonaisuudessaan aluekehityshanke kestää noin 10–15 vuotta.


Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Toteutuessaan Jyväskylän Kukkula-alueesta muodostuu noin 2.500–3.000 asukkaan uusi ja vetovoimainen kaupunginosa. Uuden Nova-sairaalan myötä alueella työskentelee noin 3000 terveydenhuollon ammattilaista, joka antaa osaltaan hyvät lähtökohdat alueen monipuoliseen kehittämiseen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Hyvinvointialueen kanssa”.

Helsinki 9.5.2023

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563.

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet


Yhteystiedot

Osoite: Mannerheimintie 103 b 00280, Helsinki Finland

www: https://ovaro.fi/fi/