OVARO KIINTEISTÖSIJOITUKSEN OSAKKUUSYHTIÖT ALLEKIRJOITTIVAT KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN KANSSA KUKKULAN VUOKRA- JA KAUPPASOPIMUKSET

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Sisäpiiritieto

4.7.2023 klo 13:45


OVARO KIINTEISTÖSIJOITUKSEN OSAKKUUSYHTIÖT ALLEKIRJOITTIVAT KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN KANSSA KUKKULAN VUOKRA- JA KAUPPASOPIMUKSET

Ovaro Kiinteistösijoituksen, Investors Housen ja Royal Housen tasaosuuksin omistama tytäryhtiöt Apitare ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy ovat allekirjoittaneet yhden pitkäaikaisen vuokrasopimuksen sekä kaksi kiinteistökauppasopimusta Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa.

Allekirjoitetut pitkäaikainen vuokrasopimus ja kiinteistökaupat perustuvat vuonna 2021 solmittuihin esisopimuksiin ja niihin talvella 2023 tehtyihin täydennyksiin.

Kokonaisuutena tänään allekirjoitetut Kukkula-kaupat muodostuvat kolmesta vaiheesta seuraavasti:

Vaiheen I vuokrasopimus: Apitare ja hyvinvointialue ovat vahvistaneet Apitaren vuonna 2021 hankkiman ja hyvinvointialueelle vuokraaman 17.603 m2 kiinteistön vuokrasopimuksen jatkumisen vuoden 2041 loppuun. Samalla ylläpitovastuun lisäksi peruskorjausvastuu siirtyy vuokralaiselle. Näin vuokrasopimuksesta tulee ns. triple-net -sopimus. Hyvinvointialue saa osto-option kohteeseen vuonna 2041. Kohteen vuoden 2023 nettotuotto Apitarelle on noin 3,4 M€.

Vaiheen II kiinteistökauppa: Jyväskylän Kukkulan Kehitys on ostanut hyvinvointialueelta Kukkula-alueen ns. suojeltavat rakennukset maa-alueineen. Kiinteistökehityksen kohteeksi tulevat tilat ovat vuokrattavalta pinta-alaltaan noin 20.000 m2. Lisäksi kauppaan sisältyy Ääneskoskella sijaitseva entinen Sisä-Suomen keskussairaalakiinteistö maa-alueineen. Tänään allekirjoitetun kauppakirjan mukaan kauppahinta 7,9 M€ maksetaan ja omistusoikeus siirtyy vuoden 2023 lopussa.

Vaiheen III kiinteistökauppa: Jyväskylän Kukkulan Kehitys on solminut hyvinvointialueen kanssa sopimuksen Kukkula-alueen noin 10 hehtaarin maa-alueen ja purettaviksi aiottujen rakennusten hankkimisesta. Kauppahinta 13,5 M€ maksetaan, kun alueen asemakaavoitus on valmis, tai viimeistään vuoden 2025 lopussa. Alueelle kaavaillaan noin 100.000 kem2 pääosin asuntorakentamista.

Tehtyjen sopimusten tulosvaikutukset Ovaro Kiinteistösijoitukselle muodostuvat seuraavasti:

- Vaiheen I arvioidaan tuottavan Ovarolle noin 0,6 M€ verojen jälkeistä tulosta vuosittain. Vuokrasopimus on voimassa vuoden 2041 lokakuuhun.

- Vaiheista I ja II Ovaro odottaa vuodelle 2023 arvonmuutokseen perustuvaa noin 3,0 M€ tulosta verojen jälkeen.

- Vaiheen II osalta Ovaro odottaa tulosvaikutteisia tuottoja vuosilta 2023-26, mutta niiden täsmällinen arviointi ei ole vielä mahdollista. Hyvin karkea arvio tulosvaikutuksesta on 1-3 M€ jakautuen vuosille 2024-26.

- Vaiheen III osalta tulosvaikutukset realisoituvat 2026 alkaen ja muodostuvat rakennusoikeuden, hankekehityksen, rakennuttamisen ja asuinkohteiden myynnin kautta. Yhteensä alueelle rakennetaan arviolta noin 300 M€ edestä ensisijaisesti asuntoja. Oletuksella, että hankkeiden kate olisi noin 15 % ja Ovaron omistusosuus 1/3, olisi arviolta vuosille 2026-35 ajoittuva Ovaron kateosuus 15 M€ eli noin 1 - 1,5 M€/vuosi.


Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Olen tyytyväinen, että Kukkulan kiinteistökaupat saatiin toteutettua Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa pitkän ja monivaiheisen prosessin jälkeen. Olen myös iloinen hyvin alkaneesta yhteistyöstä Jyväskylän kaupungin kanssa alueen kaavoituksen ja maankäytön valmistelussa. On aika käynnistää mittavan aluekehityshankkeen toteutus yhteistyössä osapuolten kanssa”

Jyväskylän Kukkula-alueesta muodostuu uusi ja moderni kaupunginosa Jyväskylän keskustan tuntumaan seuraavien 10-15 vuoden aikana. Kyseessä on mittava, lähes 3000 asukkaalle rakennettava aluekokonaisuus, joka tulee tarjoamaan monipuolisen asumisen lisäksi laajan kattauksen palveluja ja työpaikkoja. Arvioimme, että hankkeen kokonaisinvestointi on noin 300 M€.

Ovaron kannalta kauppasopimusten vahvistuminen on historiallinen kahdestakin näkökulmasta: yhtiö ottaa merkittävän kehitysaskeleen kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiönä. Lisäksi Kukkulan osakkuus tuo tulosvaikutusta Ovarolle seuraavien 10-15 vuoden aikana karkeasti arvioiden noin 1-4 M€ vuosittain.

Helsinki / Jyväskylä 4.7.2023


Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh. 050 329 2563

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi